Emanete İhanet edenler Var...

►►►


SİZLER... Arkadaşlar, efendiler ve ey millet...


"Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır."

"Sizlere emanet ettiğim bu ülkeye

sahip çıkıyormusunuz?.."


*

Anlayana SivriSinekCaz