SivriSinekCaz

Çok Okunanlar

'Kavurmacı' sorusu TBMM Başkanı Kahraman'ı rahatsız etti

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin sorularının Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından geri gönderildiğini açıkladı...

TBMM Başkanı 'Kavurmacı' sorusunu geri gönderdi

AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Kavurmacı'nın tartışmalı tahliyesinin sorulması TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı rahatsız etti...

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'a dokuz soruluk bir yazılı önerge verdi. Yarkadaş'ın  önergesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından "Bunlar özel yaşama ilişkin sorular" denilerek geri gönderildi.


Önergesinin geri gönderildiğini açıklayan Yarkadaş, şöyle konuştu:

"TBMM'nin iç tüzüğünün 96. maddesine dayanarak verdiğim dokuz soruluk önerge, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı da rahatsız etmiş. Topbaş'ın damadı Kavurmacı'yı adeta koruma çemberine almışlar. AKP'liler Kavurmacı'nın üzerine titriyor... Ona ilişkin hiçbir sorumuza yanıt vermiyorlar. Dün de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a genel kurulda Kavurmacı'nın nerede olduğunu sordum. O da sorumu yanıtlamadı. Belli ki; büyük bir uzlaşma var ve damada toz kondurmayacaklar.'

Yarkadaş konuşmasına şöyle devam etti:

"Zaten AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün (Kavurmacı'nın tahliyesi yargının işidir) diyerek,  (Bu işi fazla kurcalamayın) mesajı verdi. Ağır Ceza Mahkemesi de Kavurmacı'ya ilişkin iddianameyi kabul etmedi. Bunlar kendiliğinden olan şeyler değil... Dün gece Bank Asya Genel Müdürü de tahliye edildi. Bank Asya'ya iki TL yatıranlar tutuklu; Bank Asya Genel Müdürü serbest... Parası olan çıkıyor, gariban ise cezaevini boyluyor.''


TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın geri gönderdiği soruları da medyayla paylaşan Yarkadaş, konuşmasını şöyle sürdürdü

"Geri gönderilen önergemizdeki bir soru Kavurmacı'nın tahliyesi karşılığında Kadir Topbaş'ın yeniden aday olmama pazarlığının yapılıp yapılmadığıydı... İsmail Kahraman, bu soruyu özel yaşama ilişkin olduğu gerekçesiyle reddetmiş... Bir diğer soru ise Kavurmacı'nın cezaevi hasta sevk zincirinde olmamasına rağmen, özel hastane raporuyla tahliye edilmesine ilişkindi... Biz o soruda anayasanın ilgili maddelerinin ihlal edilmesine neden sessiz kalındığını sorduk. Başbakan'a sorduğumuz bu soru da özel yaşama ilişkin olduğu gerekçesiyle geri gönderildi."

CHP'li Yarkadaş, Kahraman'ın geri yolladığı ve Başbakan Yıldırım'a ulaştırmadığı diğer sorunun ise şu olduğunu belirtti:

"Cezaevinde 1081 tutuklu hasta ve tahliye bekliyor. Bu sayı bizim değil Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı bir veri... Benim Meclis'te gündeme getirdiğim bir tutuklunun durumunu da aynı önergede dile getirdim. Wernice Korsakoff hastası Bülent Özdemir ile şizofreni hastası Kemal Gömi'nin durumuna dikkat çektim. Ve 'Bu kişiler siyasi akrabalara sahip olmadıkları için mi tahliye edilmiyor?' diye sordum. Başkana Kahraman bu sorumdan da rahatsızlık duymuş... Çünkü; aynı soruda 'Bu kişilerin hastalıkları, Kavurmacı'nınkinden daha mı önemsizdir?' demiştim. Kahraman bu soruları geri yolladığına göre, cevabımızı almış olduk aslında...''

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a saygı göstermeyenler daveti böyle reddetti

İsmail Kahraman’ın iftar yemeği davetine CHP'li vekilden sert yanıt geldi...

CHP'den Meclis Başkanı 

Kahraman'a zehir zemberek yanıt:
 Şahsınıza saygı göstermiyorum 
bana bunları göndermeyin
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın iftar yemeği davetine CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'den sert yanıt geldi...


Meclis Başkanı Kahraman, 14 Haziran 2017 tarihindeki iftar yemeğine CHP Milletvekillerinden Uğur Bayraktutan’ı da davet etti. 

Kahraman davetinde, “Geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da daha önce TBMM’de görev yapmış olanlar dahil tüm milletvekillerimizin katılımı ile bir iftar yemeği tertip etmiş bulunmaktayız. 14 Haziran 2017 Çarşamba günü verilecek olan iftar yemeğimizi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşrif edeceklerdir. İftarımıza Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanımız Sayın Hulusi Akar da iştirak edeceklerdir” ifadelerini kullandı.
Meclis Başkanı Kahraman’ın resmi davetine, CHP’li vekil Uğur Bakraktutan da resmi yolla yanıt verdi. Kahraman’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmadığını, saygı göstermediğini belirten Bayraktutan, “Şahsınıza ben de saygı göstermiyorum” dedi. 

Bayraktutan yanıtının son bölümünde, Kahraman’dan gelecek hiçbir davetin kendisine iletilmemesini istedi. Aynı resmi yanıtı CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in de vermesi, "CHP'den Kahraman'a karşı ortak tavır" yorumlarına neden oldu.

Odatv

İşçinin gözü TBMM'de

Adalet Bakanlığı tarafından, işçi ve işveren kesimlerinin görüşleri de alınarak hazırlanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM’ye sevk ediliyor. Tasarının yasalaşması ile birlikte işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getiriliyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren

kanun tasarısı TBMM'ye sevk ediliyor

Tasarıyla feshe bağlı kıdem, ihbar, kötü niyet ve ayrımcılık tazminatları ile yıllık izin ücretine ilişkin zaman aşımı süresinin 5 yıl olarak değiştirilmesi öngörülüyor...

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nda görüşülen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın TBMM’ye sevk edildiği belirtildi. Tasarıyla iş mahkemelerinin kuruluşu yeniden düzenleniyor.


 İş mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye hukuk mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulacağı düzenleniyor. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesinin oluşturulmasına imkan tanınırken, iş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince bakılacağı düzenleniyor.

ZORUNLU ARABULUCUK GELİYOR


Tasarıyla bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurma olması dava şartı olarak düzenleniyor. Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olacak. 


Tasarıyla, "Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir." düzenlemesi yapılıyor. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında ise arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmayacak.

3 HAFTA İÇİNDE SONUÇLANACAK

Tasarıyla işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabulucunun nasıl görevlendirileceğine ilişkin düzenlemeler yapılırken, "Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir." düzenlemesi yapılıyor. Arabuluculuk ücreti ile ilgili de düzenleme yapılırken "Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır." hükmü getiriliyor.

Tasarıyla, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımının duracağı ve hak düşürücü sürenin işlemeyeceği düzenlenirken, arabuluculuk görüşmelerine tarafların bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabileceği, işverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanının da görüşmelerde işvereni temsil edebileceği düzenledi.

SGK'YA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU

Tasarıyla 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda düzenlenen gazeteci ile 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununda düzenlenen gemi adamı işçi olarak ÿkabul edilecek.

Tasarıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunluluğu getiriliyor.

ZAMAN AŞIMI KISALTILIYOR

Tasarıyla iş sözleşmesi feshedilen işçinin fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorunluluğu getirilirken, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde ise iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılması zorunluluğu getiriliyor.

Tasarıyla kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kötüniyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatlardaki zamanaşımı süresi ise 10 yıldan 5 yıla indiriliyor.

DAVALAR EN AZ BİR YIL SÜRÜYOR

Tasarının gerekçesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla 14 milyona yakın işçi ve 1 milyon 750 bine yakın işyerinin bulunduğu ülkemizde işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, hem çalışma hayatının hem de yargının gündeminde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekiliyor.

Gerekçede Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre iş davalarının yıllık ortalama görülme süresi 2010 yılında 466, 2011 yılında 488, 2012 yılında 483, 2013 yılında 381, 2014 yılında 417, 2015 yılında 431, 2016 yılında 434 gün sürdüğü belirtiliyor. Gerekçede 2016 yılı sonu itibarıyla ilk derece mahkemelerindeki 3 milyon 525 bin civarındaki hukuk uyuşmazlığının yaklaşık yüzde 15'ini iş uyuşmazlıkları oluşturulduğu ifade ediliyor.

BİR GÜNDEN AZ SÜREDE ÇÖZÜLEBİLİYOR

Gerekçede 2013 yılı Kasım ayında ilk arabulucunun sicile kaydedilmesiyle başlayan uygulama sürecinde, bugüne kadar arabulucuya götürülen hukuk uyuşmazlıklarının yüzde 89unun işçi-işveren uyuşmazlığı olduğu ve bunların yüzde 93e yakın oranda anlaşmayla sonuçlandığına dikkat çekiliyor. Arabulucuya giden iş uyuşmazlıklarının yaklaşık yüzde 95i bir gün veya bir günden daha az süren müzakerelerle sonuçlandırıldığı hatırlatılıyor.

Önce Van sonra Hakkari’den acı haberler

Van Çaldıran’da 3 TIR’ın yakılması olayını ardından başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 3 asker ve 1 korucunun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi..

Van ve Hakkari’den acı haber: 5 şehit
Bu acı haberi öğrendiğimiz dakikalarda bir şehit haberi de Hakkari’den geldi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir askerin şehit olduğu öğrenildi...

TSK: OPERASYON SÜRÜYOR

TSK’dan Van’daki acı haberle ilgili yapılan açıklamada “Van Çaldıran, Gülizar mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından karayolunun kesilerek üç tırın yakılması olayını müteakip bölgede arama-tarama faaliyetleri icra eden Güvenlik unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristler arasında çatışma meydana gelmiştir. 

Söz konusu çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş ve dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.” denildi. 

Operasyonlarda 13 teröristin de öldürüldüğü açıklandı. Acı haberlerin geldiği bölgelerde operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Öte yandan Kuzey Irak’a başlatılan harekatın da sürdürüldüğü belirtildi.

BİR ACI HABER DE ŞEMDİNLİ’DEN

Hakkari Şemdinli Koçtepe bölgesinde 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon esnasında teröristler ile ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışma esnasında terör örgütü mensubu silahlı 1 terörist öldürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. 

Genelkurmay Başkanlığı’ndan Şemdinli ile ilgili yapılan açıklamada, “Hakkari Şemdinli Koçtepe bölgesinde 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristler ile çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Çatışma esnasında terör örgütü mensubu silahlı bir terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.

Saray'a yaranmak için halkı tehdit eden çek-senet tahsilatçısı Sedat Peker’e ödül!

Halka yönelik tehditleriyle gündeme gelen ülkücü çek-senet tahsilatçısı Sedat Peker’e, “En Hayırsever İş Adamı” ödülü verildi. Ödülü Milliyet gazetesinin vermesi şaşkınlığa yol açtı. Mafya reislerinden Peker, referandumda "evet" kampanyası yürütmüştü...

Sedat Peker’e ‘En hayırsever iş adamı’ ödülü!
Milliyet Gazetesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Şehrin En İyileri Ödül Töreni’nde bu yıl çok tartışılacak bir olay yaşandı... 

Son olarak, 'Barış Akademisyenleri’ne ve başkanlık referandumunda “Hayır” diyenlere yönelik tehditleriyle gündeme gelen, tepkiler üzerine geri adım atan Sedat Peker’e “En Hayırsever İş Adamı” ödülü verildi.


Peker, ödül töreni gecesinde Kansersiz Yaşam Derneği’ne 300 bin TL ile en yüksek bağışı yaptığı için bu ödüle layık görüldü. 

Halka yönelik tehditleriyle gündeme gelen ülkücü çek-senet tahsilatçısı Sedat Peker’e, “En Hayırsever İş Adamı” ödülünü Milliyet gazetesinin vermesi şaşkınlığa yal açtı. Mafya çetesi reisi ve "organize suç örgütü lideri" olmaktan birçok kez tutukmanan sabıkalı Peker, referandumda AKP'yi desteklemiş ve "evet" kampanyası yürütmüştü.
abc

Yandaş kanalda kavga çıktı

AKP'nin kanallarından 1 AN TV’de yayınlanan 1 Haber 3 Yorum programında kavga çıktı...

Yandaş kanalda büyük kavga:

 Önce kovaladı sonra istifa etti

Yandaş kanal 1 AN TV’de yayınlanan 1 Haber 3 Yorum programında gerginlik çıktı...

Cem Küçük, Cemil Barlas ve gazeteci Ümit Zileli'nin katıldığı programda Sözcü gazetesi üzerine tartışma çıktı.


Cemil Barlas'ın programda "Sözcü zaten Aydın Doğan artıklarından oluşuyor" ifadelerine Ümit Zileli sert tepki gösterdi.


Zileli'nin sert tepkisi üzerine Cemil Barlas stüdyoyu terk etti.  Ümit Zileli ise programı tamamladı ve programdan sonra istifa etti.

“Trump’a da, Tayyip’e de Hayır!”

NATO zirvesi için üye hükümet ve devlet başkanlarının geldiği Brüksel’de eylemciler, NATO, Trump ve Erdoğan karşıtı eylem düzenledi. Eyleme yaklaşık 9 bin kişi katıldı...
.

“Trump’a da, Erdoğan’a da Hayır!”

Brüksel’de yarın gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde, çeşitli siyasi gruplardan oluşan protestocular ABD Başkanı Donald Trump’ın Belçika’ya inmesinin ardından protesto gösterilerine başladı...

NATO’nun politikalarına tepki gösteren eylemcilerin, İngilizce “Savaşa hayır, NATO’ya hayır, Trump’a hayır, Erdoğan’a hayır” yazılı pankart taşıdılar.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine göre, eylemlere 9 bin kişi katıldı. NATO karşıtları, Trump’ın küresel iklim değişikliği sorunu karşısındaki tutumunu ve “cinsiyetçi, ırkçı ideolojisini” protesto ettiklerini dile getirdi. 

Protestolar sırasında çok sayıda kişi, çalgılarla eyleme destek oldu.

Kadir Topbaş'ın damadının nerede olduğu açıklandı

Gürcistan'a kaçtığı iddia edilen, Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın adli kontrol kapsamında Türkiye sınırlarında olduğu iddia edildi...

Topbaş'ın damadı Kavurmacı'nın nerede olduğu açıklandı


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 'FETÖ'den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın Gürcistan'a kaçtığı iddia edilmişti...

Kanal D'nin haberine göre, Kavurmacı'nın her pazar günü Şenlikköy Karakolu'na imza verdiği ve Florya'da ikamet ettiği belirtildi.

Kavurmacı'nın özel bir hastaneden aldığı raporla şartlı tahliye edildikten sonra yurt dışına çıktığı iddia edilmişti.

879 şirket devredildi! Değeri 40 MİLYAR TL

TMSF'ye devredilen veya fonun kayyum olarak atandığı şirket sayısı Mart sonu itibarıyla 879'a ulaşırken, şirketlerin toplam aktif büyüklüğü 40 milyar TL oldu.Kaynak: TMSF Türkiye ikincisi...

TMSF Türkiye ikincisi


Tasarrauf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Ocak- Mart dönemine ilişkin üç aylık faaliyet raporu açıklandı... 


Sözcü'nün haberine göre, mart ayı sonu itibariyle TMSF’ye devredilen şirket sayısı 879’a ulaştı ve bu şirketlerin aktif büyüklüğü ise tam 40 milyar TL.Raporda söz konusu şirketlerde 44 bin 888 kişinin istihdam edildiği belirtildi.

KİMLER TMSF BÜNYESİNE GEÇMİŞTİ?

TMSF’ye devredilen şirketler arasında, İstikbal mobilyalarının sahibi olan Boydak Holding, Naksan Holding, Orkide yağlarının da sahibi olan Küçükbay Şirketler Grubu ile Kavuklar Holding, Tarkim Havacılık, online satış kuruluşu Tozlu AŞ de bulunuyor.

40 MİLYAR TL İLE NELER YAPILABİLİR?

40 milyar TL günümüz dolar kurundan hesaplandığında 11,2 milyar dolar yapıyor. 

Peki bu parayla neler yapılabilir?

Avrasya Tüneli (1,2 milyar dolar) – 9 adetYavuz Sultan Selim Köprüsü ( 3 milyar dolar) – 3 adetKörfez Köprüsü (1.4 milyar dolar) – 9 adetMarmaray ( 2.2 milyar dolar) – 5 adet

TMSF, DEMİR YOLLARINI GEÇTİ

Fortune 500 Türkiye’nin, 2016 yılında yayımladığı listeye göre şuan TMSF, elinde bulundurduğu şirketlerin aktif büyüklüklerine bakıldığında Türkiye’nin en büyük ikinci şirketi durumunda.

2016 yılında hazırlanan listeye göre aktif büyüklükleri bakımından 47.6 milyar TL’lik değeri ile Türk Hava Yolları ilk sırada yer alırken TCDD 31.5 milyar TL’lik değeri ile ikinci sıradaydı. TMSF böylece TCDD’yi geride bırakmış oldu.

Anlayana SivriSinekCaz